Rozwód – kwestie prawne

Z roku na rok liczba rozwodów rośnie. Szacuje się, że rozpada się 35% związków małżeńskich i nic nie wskazuje żeby ten trend miał ulec zmianie. Co ciekawe coraz częściej rozstają się pary z długoletnim stażem. A zatem jakie przesłanki muszą zajść, aby małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód?

Przesłanki pozytywne rozwodu

Prawo rodzinne jasno definiuje tę kwestię. Po pierwsze musi całkowity i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Musi ustać między małżonkami więź fizyczna, emocjonalna i ekonomiczna. Kto ocenia czy faktycznie taki rozpad pożycia nastąpił? Takiej oceny dokonuje sąd, na podstawie własnych przekonań czy doświadczeń.

Nie ma już tak zwanej rozprawy pojednawczej. Jeżeli sędzia prowadzący postępowanie widzi szansę na pojednanie między małżonkami, to może skierować ich do mediatora. Natomiast jeśli małżonkowie są zgodni co do rozwodu, to istnieje duża szansa że rozstaną się już na pierwszej rozprawie. Co jest znaczym ułatwieniem dla wszystkich zainteresowanych osób.

Kiedy sąd nie orzeknie rozwodu?

Istnieją trzy przesłanki, które powodują że sąd nie będzie mógł orzec rozwodu.

  • Pierwsza z nich zachodzi, gdy w skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci. Na przykład mogłoby gorzej się rozwijać psychicznie.
  • Druga przesłanka ma miejsce, gdy orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Taka sytuacja ma miejsce, gdy jeden z małżonków jest ciężko chore i nie ma kto zapewnić mu opieki. A jego współmałżonek żąda rozwodu.
  • Trzecia przesłanka negatywna ma miejsce, w momencie kiedy rozwodu żąda wyłącznie winny małżonek, na przykład osoba, która dopuściła się zdrady małżeńskiej. A druga strona nie chce się na rozwód zgodzić…

Oczywiście każda z tych przesłanek negatywnych musi zostać dokładnie zbadana. W tym celu sąd powołuje biegłego sądowego.

Kiedy właściwie jesteśmy rozwiedzeni?

Jesteśmy osobami stanu wolnego z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, a nie z w momencie jego ogłoszenia. Zanim wyrok się uprawomocni każda ze stron może wnieść apelację do sądu wyższej instancji.