cele psychoterapii

Podstawowe cele psychoterapii

Psychoterapia cieszy się coraz większym zainteresowaniem – i to zarówno wśród osób mających określone problemy psychiczne bądź emocjonalne, jak i wśród tych, które są zainteresowane swoim rozwojem i zwiększeniem poziomu własnych umiejętności. Jednak aby psychoterapia była naprawdę skuteczna, to należy sobie uświadomić, iż nie zlikwiduje ona wszelkich trudności oraz problemów życiowych i nie doprowadzi do stanu nieprzemijającej szczęśliwości. Po pierwsze jest to nierealne i niemożliwe do osiągnięcia, a po drugie – zupełnie niepotrzebne.

REKLAMA: Psychoterapia w Krakowie – dr Marta Myszkowska – Litwa

Podstawowym celem psychoterapii jest uświadomienie pacjentowi przyczyn jego problemów oraz mechanizmów ich powstawania, a także wskazanie skutecznych metod i działań, które mają sprawić, iż poczuje się on zdecydowanie lepiej. Psychoterapia pozwala poznać i „oswoić” własne trudności, aby potem móc je skutecznie przezwyciężać.

Dzięki tak rozumianemu podejściu psychoterapia pełni kilka istotnych funkcji:
– pomaga wziąć odpowiedzialność za własne życie, działania i rozwój,
– pełni rolę swoistego katalizatora, który determinuje podejmowanie decyzji i dokonywanie zmian,
– przywraca umiejętność radzenia sobie z problemami (których przecież nie da się w życiu uniknąć),
– uczy pokonywać trudności w racjonalny sposób,
– czyni z pacjenta człowieka świadomego, mądrego i elastycznego w podejmowanych wyborach.
Jednocześnie należy podkreślić, iż psychoterapia nie tworzy z pacjenta zupełnie nowego człowieka, ale takiego, który dobrze radzi sobie w życiu i potrafi mierzyć się z napotykanymi trudnościami.

Psychoterapia osiągająca swój cel to największa nagroda – i to zarówno dla pacjenta, jak i terapeuty. Jednak aby było to możliwe potrzebna jest współpraca i zaangażowanie pacjenta oraz odpowiednie podejście psychoterapeuty. Osoba przeprowadzająca psychoterapię może być katalizatorem zmian, przewodnikiem lub towarzyszem w trudnej drodze, ale nie powinna pełnić roli lekarza lub nauczyciela. Natomiast pacjent nie może być bierny i musi wziąć odpowiedzialność za przebieg terapii i jej skutki. Tylko w ten sposób będzie mogła ona osiągnąć swoje podstawowe cele.